AYNI ANDA İKİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMA KAYITLI ÖĞRRENCİLERİN DİKKATİNE

25 Ağustos 2015 tarih ve 29456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar”ın 11. Maddesi gereği;
* İki lisansüstü programa birden kayıtlı olan öğrenciler, ikinci programdan ders seçebilmeleri için Bakanlar Kurulunun belirlemiş olduğu Katkı Payı Tutarını ödemeleri gerekmektedir. 
Örgün öğrenci sistemine (ANASİS) girilerek yatırılması gereken katkı payı/öğrenim ücretini öğrenerek belirtilen tutarı, 10 Eylül 2015 tarihi itibariyle Vakıflar Bankası aracılığıyla ödemek mümkün olacaktır.
 
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/08/20150825-5.htm